Contributie & lesgeld

Ontdek je talent bij Polyhymnia

Contributie & lesgeld

Ontdek je talent bij Polyhymnia

Contributie

Met de bijdrage van de contributie verzorgen wij de kosten van instrumenten, uniformen, zaalhuur en de muzikale leiding voor de verschillende groepen.

De tarieven voor de contributie zijn als volgt:

 • Juniorleden
  €13,50 per maand

 • Seniorleden
  €21,50 per maand

Leeftijd van junior leden loopt tot 18 jaar. Zodra je 18 jaar bent geworden, betaal je vanaf de volgende betaling als senior lid.

Contributie

Met de bijdrage van de contributie verzorgen wij de kosten van instrumenten, uniformen, zaalhuur en de muzikale leiding voor de verschillende groepen.

De tarieven voor de contributie zijn als volgt:

 • Junior leden
  €13,50 per maand

 • Senior leden
  €21,50 per maand

Leeftijd van junior leden loopt tot 18 jaar. Zodra je 18 jaar bent geworden, betaal je vanaf de volgende betaling als senior lid.

Lesgeld

Het lesgeld is een bijdrage in de kosten voor de privélessen binnen de fanfare en slagwerkgroep. Hiervoor verzorgt een vakdocent, voor alle leerlingen, wekelijks één privéles in het clubgebouw (m.u.v. schoolvakanties).

Leden van de majorettegroep betalen enkel contributie.

De tarieven voor het lesgeld zijn als volgt:

 • Lesgeld
  €23,50 per maand

Enthousiast?
Probeer het in 4 gratis proeflessen!

Heb je interesse in het bespelen van een instrument of de majorette sport? Wij bieden je graag vier gratis proeflessen aan waarin jij kunt ontdekken hoe leuk het is om muziek en show te maken! Voor de proeflessen krijg je materialen en een instrument van de vereniging in bruikleen.

Kom je een keer bij ons langs?

Lesgeld

Het Lesgeld is een bijdrage in de opleidingskosten van uw kind. Hiervoor verzorgt een vakdocent, voor alle leerlingen, wekelijks één privéles in het clubgebouw (m.u.v. schoolvakanties).

De tarieven voor het lesgeld zijn als volgt:

 • Lesgeld
  €23,50 per maand

Enthousiast?
Probeer het in 4 gratis proeflessen!

Heb je interesse in het bespelen van een instrument of de majorette sport? Wij bieden je graag vier gratis proeflessen aan waarin jij kunt ontdekken hoe leuk het is om muziek en show te maken! Voor de proeflessen krijg je materialen en een instrument van de vereniging in bruikleen.

Kom je een keer bij ons langs?

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van tenminste een maand. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, is de contributie en het lesgeld tot de maand van opzegging verschuldigd. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen via het mutatieformulier op onze website.

Beëindigen lidmaatschap

Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van tenminste een maand. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëindigd wordt, is de contributie en het lesgeld tot de maand van opzegging verschuldigd. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen via het mutatieformulier op onze website.